Một số vấn đề đặt ra đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ
Lượt xem: 3037

Trong những năm qua công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả đáng trân trọng; chất lượng công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ ngày càng được nâng lên. Các cấp Hội trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ tích cực phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, công tác và lao động, sản xuất góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Tuy nhiên, trước yêu cầu công cuộc đổi mới đất nước, tình hình phụ nữ và công tác phụ nữ vẫn còn một số khó khăn, thách thức trước những vấn đề mới đặt ra như:

Đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và chi Hội trưởng có nhiều biến động do sáp nhập địa giới hành chính (theo Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh); quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp kiêm nghiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn/tổ dân phố của HĐND tỉnh (theo NQ số 14/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019); nhiều nơi chi hội trưởng phụ nữ xin nghỉ không tham gia vì không có phụ cấp, do không bố trí  kiêm nghiệm chi hội trưởng phụ nữ tham gia một trong ba chức danh (Trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận  hoặc bí thư chi bộ thôn);  trình độ, năng lực của cán bộ thôn/bản còn hạn chế, vì vậy phong trào phụ nữ ở một số cơ sở, chi hội chưa đồng đều; cán bộ Hội cơ sở còn thụ động, chưa linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động; nhận thức của hội viên, phụ nữ  ở một số vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn còn hạn chế; tỷ lệ thu hút hội viên ở một số  nơi chưa cao …

Để công tác Hội và phong trào phụ nữ được duy trì và phát triển bền vững, các cấp Hội trong tỉnh cần thực hiện đồng bộ một số dung sau:

(1)  Tập trung hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở đối với những nơi đang thực hiện sáp nhập địa giới hành chính các xã/thôn/bản/tổ dân phố, để chủ động tham mưu với cấp Ủy/Chính quyền địa phương lựa chọn bố trí, sắp xếp những người có đủ điều kiện, năng lực, trình độ, uy tín giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và chi hội trưởng phụ nữ. Phối hợp với cấp ủy địa phương rà soát, bố trí để chi hội trưởng phụ nữ được kiêm nghiệm một trong ba chức danh có phụ cấp theo NQ số14/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh.

(2) Tích cực tham mưu đào tạo, bồ dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, có trình độ, năng lực, có kỹ năng tuyên truyền, vận động, tâm huyết với công tác Hội đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ phù hợp với từng vùng, miền. 

(3) Chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức, thực hiện các hoạt động; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường phối, kết hợp với các cơ quan chức năng trong việc giải quết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, nhằm góp phần chung tay hành đồng vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

(4) Tập trung thực hiện có hiệu quả các Đề án của Chính phủ; các khâu đột phá do Đại hội phụ nữ tỉnh và Đại hội phụ nữ toàn quốc đã đề ra. Đặc biệt quan tâm chú trọng đến việc thực hiện mô hình điểm “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”.Bám sát và vận dụng sáng tạo các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Hội cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy/chính quyền địa phương, sự phối hợp của các Ban, ngành đoàn thể.

(5) Các chương trình, kế hoạch đề ra phải đảm bảo tính thiết thực, khả thi, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, chọn vấn đề ưu tiên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội theo hướng cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực phát hiện vấn đề; bồi dưỡng kỹ năng đề xuất, tham mưu, kỹ năng tổ chức các hoạt động, kinh nghiệm xây dựng các mô hình hiệu quả; khắc phục tình trạng thông tin một chiều nghèo nàn về nội dung, đơn điệu về hình thức.

(6) Tăng cường khai thác các nguồn lực xây dựng các mô hình hoạt động tại chi hội; xây dựng các mô hình mới phù hợp, thiết thực đi đôi với củng cố, kiện toàn, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình hiện có nhằm thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ.

(7) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát; sau kiểm tra cần có biện pháp điều chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế kịp thời. Quan tâm nhân rộng điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, biểu dương khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Phát huy truyền thống đoàn kết,  đổi mới, sáng tạo. Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai  tiếp tục khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt các nội dung trên, góp phần xây dựng tổ chức Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển bền vững./.

Tuấn Cường
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 225
  • Trong tuần: 2,795
  • Tất cả: 306,618
Đăng nhập