Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Số ký hiệu văn bản 10/KH-BTV
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày hiệu lực 08/11/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt Hà Thị Khánh Nguyệt
Tài liệu đính kèm kh-dot-thi-dua-dac-biet-chao-mung-dh-dbpn-toan-quoc.pdf