Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Số ký hiệu văn bản 11/CTr-BTV
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cthd-thuc-hien-nq-so-29-tinh-uy_1_20221010172655855_20221010052637315310.pdf