Tổng số: 90
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
299/KH-BTV 13/02/2020 Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 thực hiện “Chỉ thị 05”
Lượt xem: 113
Tải về 0
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Lượt xem: 117
Tải về 0
2708/QĐ-UBND 05/06/2017 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai cho Công ty cổ phần cấp nước
Lượt xem: 78
Tải về 0
14/2017/QĐ 08/05/2017 V/v bãi bỏ quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của TTg CP ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
Lượt xem: 75
Tải về 0
53/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai đề cấp giấy phép xây dựng
Lượt xem: 84
Tải về 0
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Lượt xem: 80
Tải về 0
45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm;
Lượt xem: 85
Tải về 0
38/2017/NĐ-CP 04/04/2017 về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.
Lượt xem: 80
Tải về 0
37/2017/NĐ-CP 04/04/2017 về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.
Lượt xem: 72
Tải về 0
410/QĐ-TTg 04/04/2017 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đấu giá tài sản
Lượt xem: 84
Tải về 0
123456789