Tổng số: 530
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2605/QĐ-ĐCT 31/08/2023 Quyết định về việc ban hành Quy định Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em
Lượt xem: 80
Tải về 11
2441/QĐ-ĐCT 08/08/2023 Quyết định ban hành Chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến 2030
Lượt xem: 61
Tải về 4
01/QĐ-TTg 03/01/2023 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"
Lượt xem: 43
Tải về 0
5619/QĐ-BYT 07/12/2021 Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”
Lượt xem: 132
Tải về 0
29/2020/QĐ-UBND 13/10/2020 quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 174
Tải về 0
1266/QĐ-BCH 25/02/2019 Quyết định 1266/QĐ-BCH: Quyết định ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
Lượt xem: 257
Tải về 9
4507/QĐ - UBND 19/10/2017 Vv cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Lượt xem: 79
Tải về 0
4488/QĐ-UBND 18/10/2017 Vv tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 110
Tải về 0
4482/QĐ-UBND 18/10/2017 Vv bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 của huyện Bắc Hà
Lượt xem: 70
Tải về 0
4483/QĐ-UBND 18/10/2017 Phê duyệt Đề án Hồ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Phù Lá (Xá Phó), dân tộc Bố Y giai đoạn 2017 - 2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 122
Tải về 0
12345678910...