Tổng số: 181
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
236/KH-BTV 21/02/2024 KH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Lượt xem: 17
Tải về 0
227/KH-HLHPN-STTTT 05/02/2024 Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" Năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
75/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về 0
438/KH-ĐCT 30/01/2024 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh" cấp Trung ương Hội năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
09/HD-BTV 30/10/2023 Hướng dẫn Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về 1
294/KH-BTV 06/07/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 53
Tải về 6
178/KHPH-HLHPN-SGDĐT-ĐTN 16/05/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 106
Tải về 3
177/KH-BTV 16/05/2023 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21 – CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (Khoá XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Lượt xem: 190
Tải về 1
158/KH-BTV 28/03/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi Dân vũ và phát động phong trào luyện tập dân vũ trong hệ thống Hội năm 2023
Lượt xem: 102
Tải về 5
10/HD-ĐCT 20/09/2022 Hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ hội trong các cấp Hội nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 220
Tải về 77
12345678910...