Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
80-CTr/TU 02/11/2021 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
Lượt xem: 136
Tải về 1
18/CT-UBND 27/09/2017 Về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh
Lượt xem: 97
Tải về 0
17/CT-UBND 31/08/2017 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018
Lượt xem: 104
Tải về 0
16/CT-UBND 30/08/2017 Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết
Lượt xem: 100
Tải về 0
15/CT-UBND 13/07/2017 Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 81
Tải về 0
14/CT-UBND 12/07/2017 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 75
Tải về 1
13/CT-UBND 06/07/2017 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 85
Tải về 0
12/CT-UBND 27/06/2017 Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2017
Lượt xem: 65
Tải về 0
11/CT-UBND 21/06/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 75
Tải về 0
24CT-TTg 02/06/2017 Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
Lượt xem: 89
Tải về 0
1234