Tổng số: 98
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
64-HD/BTGTU 21/04/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 87
Tải về 0
129-CV/BTGTU 26/01/2021 V/v gửi tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam
Lượt xem: 113
Tải về 0
1919-CV/BTGTU 20/10/2020 V/v gửi Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước
Lượt xem: 129
Tải về 0
29/2020/QĐ-UBND 13/10/2020 quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 174
Tải về 0
1963-CV/BTGTU 09/10/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Lào Cai
Lượt xem: 166
Tải về 0
1919-CV/BTGTU 11/09/2020 Về việc gửi Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
Lượt xem: 152
Tải về 1
299/KH-BTV 13/02/2020 Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 thực hiện “Chỉ thị 05”
Lượt xem: 113
Tải về 0
4050/UBND-KT 23/08/2017 kiểm tra hoạt động mỏ vàng gốc Sa Phìn của Công ty Cổ phần Nhẫn
Lượt xem: 94
Tải về 0
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Lượt xem: 117
Tải về 0
19/2017/QĐ-TTg 05/06/2017 Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
Lượt xem: 77
Tải về 0
12345678910