Tổng số: 89
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2857/QĐ-UBND 21/06/2017 Ban hành Quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 80
Tải về 0
24/2017/TT-BYT 07/06/2017 Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 67
Tải về 0
133/2017/TT-BQP 23/05/2017 Quy định chi tiết một số điều tại Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh- Bộ Quốc Phòng
Lượt xem: 83
Tải về 0
10/2017/TT-BGTVT 04/04/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
Lượt xem: 80
Tải về 0
02/2017/TT-BTNMT 07/03/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường
Lượt xem: 80
Tải về 0
01/2017/TT-BKHĐT 14/02/2017 Về việc hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Lượt xem: 77
Tải về 0
35/2017/TT-BQP 12/02/2017 Quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
Lượt xem: 78
Tải về 0
02/2017/TT-BGTVT 20/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
Lượt xem: 69
Tải về 0
50/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.
Lượt xem: 3
Tải về 0
344/2016/TT 30/12/2016 Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường , thị trấn
Lượt xem: 76
Tải về 0
123456789