Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/HD-ĐCT 06/11/2023 Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 54
Tải về 19
114-HD/BTGTU 26/04/2023 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về 3
13/HD-BCH 19/10/2022 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 178
Tải về 55
04/HD_BTV 17/10/2022 Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022 – 2027
Lượt xem: 148
Tải về 10
80-HD/BTGTU 20/07/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 95
Tải về 1
01/HD-BCH 28/06/2022 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Lượt xem: 172
Tải về 17
64-HD/BTGTU 21/04/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 87
Tải về 0
61/HD-ĐCT 25/10/2021 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Lượt xem: 169
Tải về 5
24/HD-ĐCT 12/03/2019 Hướng dẫn số 24/HD-ĐCT ngày 14/6/2018 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPNVN một số vấn đề về công tác quản lý hội viên nhiệm kỳ 2017-2022
Lượt xem: 194
Tải về 24