Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
438/KH-ĐCT 30/01/2024 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh" cấp Trung ương Hội năm 2024
Lượt xem: 9
Tải về 0
TL 26/12/2023 Thê lệ Cuộc thi sáng tác ca khúc về Phụ nữ/Người mẹ Việt Nam
Lượt xem: 34
Tải về 1
24/HD-ĐCT 06/11/2023 Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 54
Tải về 19
2605/QĐ-ĐCT 31/08/2023 Quyết định về việc ban hành Quy định Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em
Lượt xem: 80
Tải về 11
2441/QĐ-ĐCT 08/08/2023 Quyết định ban hành Chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến 2030
Lượt xem: 61
Tải về 4
13/HD-BCH 19/10/2022 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 178
Tải về 55
10/HD-ĐCT 20/09/2022 Hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ hội trong các cấp Hội nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 220
Tải về 77
03/HD-ĐCT 06/07/2022 Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và "gia đình 5 có, 3 sạch"
Lượt xem: 205
Tải về 45
01/HD-BCH 28/06/2022 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Lượt xem: 172
Tải về 17
61/HD-ĐCT 25/10/2021 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Lượt xem: 169
Tải về 5
12