• Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Chiều ngày 9/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ chuyên trách cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 • Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần ưu tiên có đất sản xuất, đảm bảo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

  Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 4 điều khoản quy định riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, các chính sách đối với DTTS trong các điều luật chưa thể hiện được nguyên tắc “…có đất để sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sinh kế” cho đồng bào DTTS.

 • ĐỊNH HƯỚNG CHO Ý KIẾN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM DO HỘI LHPN VIỆT NAM CHỦ TRÌ

  Ban Tuyên giáo – Chính sách Luật pháp Hội LHPN tỉnh giới thiệu định hướng cho ý kiến đối với một số nội dung trọng tâm do Hội LHPN Việt Nam chủ trì để cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham góp ý nhằm đảm bảo thực hiện bình đẳng giới trong dự thảo như sau:

 • MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

  Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết so 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Dự thảo Luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và đã được Chính phủ hoàn thiện. Trên cơ sở Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

 • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-ĐCT ngày 02/02/2023 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp phụ nữ về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Lào Cai giới thiệu toàn văn dự thảo để các tầng lớp phụ nữ và Nhân dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập