Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 178/KHPH-HLHPN-SGDĐT-ĐTN
Ngày ban hành 16/05/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm khph-to-chuc-cuoc-thi-sang-tac-tac-pham-truyen-thong.pdf