Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-BCH
Ngày ban hành 22/06/2023
Ngày hiệu lực 22/06/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt Hà Thị Nga
Tài liệu đính kèm 06-nq_2023_20230629034124218210.pdf