Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-ĐH
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lào Cai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq-dhpn-tinh.pdf