Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21 – CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (Khoá XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 177/KH-BTV
Ngày ban hành 16/05/2023
Ngày hiệu lực 16/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21 – CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (Khoá XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_so_ket_ct_21.pdf