Công văn về việc hướng dẫn các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19 cho việc tổ chức các sự kiện đông người
Số ký hiệu văn bản 5359/UBND-VX
Ngày ban hành 05/11/2021
Ngày hiệu lực 05/11/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc hướng dẫn các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19 cho việc tổ chức các sự kiện đông người
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 0_ubnd_vx_thuc_hien_pc_20211105020211105044251884_signed_20211105055052333.pdf