Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 94/KH-BTV
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt Vũ Thị Tân
Tài liệu đính kèm -217-_chien_luoc_ct_dan_toc_-_20220726101023147_signed.pdf