V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1963-CV/BTGTU
Ngày ban hành 09/10/2020
Ngày hiệu lực 09/10/2020
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1963_cv_tuyen_truyen_70_nam_ngay_giai_phong_lc_202010120247136060.doc