Kế hoạch tổ chức Hội thi Dân vũ và phát động phong trào luyện tập dân vũ trong hệ thống Hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 158/KH-BTV
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thi Dân vũ và phát động phong trào luyện tập dân vũ trong hệ thống Hội năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_hoi_thi_dan_vu_2023.pdf