Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022 – 2027
Số ký hiệu văn bản 04/HD_BTV
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022 – 2027
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt Hà Thị Khánh Nguyệt
Tài liệu đính kèm HD_THUC_HIEN_PTTD.pdf