Kế hoạch Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống Hội năm 2022
Số ký hiệu văn bản 68/KH-BTV
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến trong hệ thống Hội năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt Thào Thị Tùng
Tài liệu đính kèm kh-hoi-thi-dan-vu-2022.pdf