Quyết định ban hành Chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến 2030
Số ký hiệu văn bản 2441/QĐ-ĐCT
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
Người ký duyệt Hà Thị Nga
Tài liệu đính kèm 2441-qd-2023-chien-luoc-truyen-thong.pdf