Hội nghị lấy ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Lượt xem: 192

Quy tụ, tập hợp trí tuệ, phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất với các vấn đề quan trọng; ngày 20/2/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Chủ trì điều hành hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI; Vũ Xuân Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện; Giàng Seo Vần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tham gia hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, thường trực, thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nghề nghiệp và đại biểu đại diện các lĩnh vực liên quan.

Về cơ bản, các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với dự thảo lần thứ 3 được đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, khoa học; đảm bảo khách quan, toàn diện, thực tiễn; thể hiện tầm nhìn mang tính chiến lược; nhất trí những đánh giá khái quát thành tựu, kết quả trong nhiệm kỳ qua cùng những định hướng chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giai đoạn tới.

Tuy nhiên, đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện thêm cần tiếp tục cô đọng, có độ khái quát cao hơn, đảm bảo xứng tầm, tránh liệt kê; đóng góp về việc lựa chọn chủ đề đại hội, những nội dung chính, bố cục văn kiện, sử dụng số liệu, câu từ, văn phong… Đại biểu cũng có ý kiến đóng góp đối với các lĩnh vực cụ thể như: Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân trong xu thế hội nhập, phát triển; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhận định các vấn xã hội khác; 5 lĩnh vực đột phá phát triển trong giai đoạn tới…

Ý kiến đóng góp của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội là một trong những kênh góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị thêm toàn diện với nhiều góc độ, khía cạnh đa chiều. Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa Dự thảo Báo cáo chính trị được khoa học, chất lượng trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức vào quý III/2020.

Kim Ngân
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 196
  • Trong tuần: 2,766
  • Tất cả: 306,589
Đăng nhập