Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới"
Lượt xem: 44
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhằm hướng tới từng bước xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, trong đó phong trào thi đua đề ra nội dung cụ thể đối với từng đối tượng cán bộ, hội viên, phụ nữ. Cụ thể:

 

anh tin bai

* Có tri thức
Hội viên, phụ nữ có tri thức: Là có trình độ học vấn, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, có hiểu biết cơ bản về đời sống xã hội. Chủ động, tích cực học tập nâng cao kiến thức và kỹ năng cho bản thân và lan tỏa tinh thần học tập đến những người xung quanh. Có khả năng áp dụng kiến thức mới, cải tiến hoặc ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và thực tiễn cuộc sống góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác.

Cán bộ Hội có tri thức: Ngoài những yêu cầu chung, cần chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác Hội; có khả năng vận động lồng ghép giới; sáng tạo, đổi mới tổ chức hoạt động Hội đem lại hiệu quả thiết thực.

* Có đạo đức:
Đối với hội viên, phụ nữ: Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân; rèn luyện các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; có ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam; giữ gìn uy tín cá nhân, là tấm gương tốt trong gia đình và cộng đồng về rèn luyện đạo đức; ứng xử có văn hoá, phù hợp với các quy tắc đạo đức, quy ước, quy định của cộng đồng, địa phương, đơn vị, tổ chức.
Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, cần tích cực, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương; có ý thức giữ gìn uy tín của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hình ảnh và uy tín của người cán bộ Hội, xây dựng văn hóa tổ chức Hội.
* Có sức khỏe:
- Đối với phụ nữ, hội viên: Tích cực rèn luyện để có sức khỏe tốt cả về thể chất và tinh thần; suy nghĩ tích cực, có lối sống lành mạnh; tham gia và vận động những người xung quanh tham gia hoạt động thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ; có kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình; khuyến khích tham gia Bảo hiểm y tế.
- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, còn là nhân tố tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; gương mẫu đi đầu tham gia hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục - thể thao quần chúng.
* Có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước:
- Đối với phụ nữ, hội viên:
+ Có trách nhiệm với bản thân: Tự trọng, tự tin, biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ bản thân; có ý chí, nghị lực vươn lên phát triển mọi mặt.
+ Có trách nhiệm với gia đình: Biết tổ chức, sắp xếp cuộc sống gia đình khoa học, tạo môi trường gia đình bình đẳng, hòa thuận, các thành viên trong gia đình tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, gắn bó, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
+ Có trách nhiệm với xã hội và đất nước: Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; tham gia có trách nhiệm các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng cộng đồng dân cư và tập thể nơi làm việc văn minh, phát triển; tham gia phòng, chống tham nhũng và đấu tranh, ngăn chặn những hành vi tiêu cực trong xã hội; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh.
- Đối với cán bộ Hội các cấp: Ngoài những yêu cầu chung, phải là nhân tố tích cực trong thực hiện các nội dung thi đua; tích cực, chủ động năm tình hình và kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Để việc triển khai thực hiện phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng tới các tầng lớp phụ nữ, tạo khí thế thi đua sôi nổi và đạt hiệu quả cao đòi hỏi các cấp Hội cần phát huy cao độ việc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia hưởng ứng phong trào thi đua; khích lệ, động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài
năng, trí tuệ và công sức của các lực lượng phụ nữ, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lưu Nguyệt
Tin liên quan
Tin khác
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 2,075
  • Tất cả: 201,596
Đăng nhập