Kế hoạch số 221/KH-BTV ngày 11/3/2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Lào Cai về Công tác kiểm tra, tự kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội LHPNVN và NQĐHPN các cấp năm 2019
Số ký hiệu văn bản 221/KH-BTV
Ngày ban hành 12/03/2019
Ngày hiệu lực 12/03/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 221/KH-BTV ngày 11/3/2019 của BTV Hội LHPN tỉnh Lào Cai về Công tác kiểm tra, tự kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội LHPNVN và NQĐHPN các cấp năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt Hà Thị Khánh Nguyệt
Tài liệu đính kèm ke_hoach_so_22103122019_0000.pdf