Kế hoạch thực hiện công tác người cao tuổi trong các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
Số ký hiệu văn bản 296/KH-BTV
Ngày ban hành 07/02/2020
Ngày hiệu lực 07/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác người cao tuổi trong các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5_02_20_KH_Nguoi_cao_tuoi_nam_2020___da_xem__0164b0e992.doc