Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong các cấp Hội phụ nữ
Số ký hiệu văn bản 290/KH-BTV
Ngày ban hành 14/01/2020
Ngày hiệu lực 14/01/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong các cấp Hội phụ nữ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Vũ Thị Hoa Sen
Tài liệu đính kèm KH_290_CT36_c49f2b30ed.docx