PHONG TRÀO PHỤ NỮ LÀO CAI QUA NỬA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI
Lượt xem: 192
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức vào tháng 9/2016. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội dưới sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Các cấp  Hội phụ nữ trong tỉnh có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện  nghị quyết của Hội gắn với  thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, góp phần xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc vào năm 2020. Bên cạnh những thuận lợi, phong trào phụ nữ tỉnh Lào Cai nửa nhiệm kỳ qua cũng đứng trước những khó khăn, thách thức, trình độ nhận thức của một số phụ nữ vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; một bộ phận phụ nữ còn có tư tưởng tự ti, an phận, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; bất bình đẳng giới, thiếu việc làm, tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, bị mua bán. Một số vấn đề nổi cộm liên quan đến phụ nữ, trẻ em như xâm hại tình dục, bạo lực gia đình xảy ra ở một số địa phương.

Khắc phục những khó khăn, thách thức Hội phụ nữ các cấp đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, cải tiến trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, các nội dung nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, để thực hiện tốt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ các cấp Hội trú trọng việc triển khai Nghị quyết đến với hội viên phụ nữ với nhiều hình thức đổi mới, chất lượng hiệu quả. Tổ chức tốt cho cán bộ chuyên trách các cấp dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết do Trung ương Hội tổ chức. Trực tiếp triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh, Trung ương tới 120 báo cáo viên cấp tỉnh và lãnh đạo các ngành. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, triển khai Nghị quyết thông qua các hội nghị tuyên vận từ huyện tới thôn, bản. Mở chuyên mục giới thiệu nghị quyết đại hội phụ nữ trên Bản tin phụ nữ Lào Cai. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết ĐHPNTQ lần thứ XII cấp tỉnh, thành lập đoàn tham gia thi cấp khu vực khu vực đạt giải “Chuyên đề sáng tạo”.  

Từ việc triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh, Trung ương một cách rộng rãi, cụ thể nên phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ được các cấp Hội tổ chức thực hiện hiệu quả. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được thực hiện lồng gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, các cuộc vận động và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đánh giá phong trào thi đua hằng năm được cụ thể hơn, được đánh giá bằng kết quả đầu ra là những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, được tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân học tập. 100% cơ sở Hội kịp thời phát hiện, bồi dưỡng biểu dương 719 cá nhân, 101 tập thể điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực, đạt 60% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.
Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham dự triển lãm “Hành trình phụ nữ khởi nghiệp” 
 

Các cấp Hội thường xuyên nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng phụ nữ và dư luận xã hội; kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất đến cấp ủy, chính quyền giải quyết, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Duy trì chế độ báo cáo phản ánh thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội định kỳ và đột xuất, báo cáo, phản ánh nhanh qua số điện thoại 24/7 trong hệ thống tổ chức Hội. Tại địa bàn phức tạp, có vụ việc nổi cộm, cán bộ Hội trực tiếp nằm vùng nắm bắt, thông tin; phối kết hợp với các ban, ngành tuyên truyền, định hướng, vận động, giải quyết.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng. Hội duy trì 4 số Bản tin phụ nữ Lào Cai hàng năm, trang Web của Hội luôn cập nhật thông tin hoạt động, văn bản chỉ đạo đến với cán bộ, Hội viên phụ nữ trong tỉnh. Hội LHPN tỉnh đang tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu, bổ sung, biên soạn cuốn Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Lào Cai (1945 - 2020). Hội phụ nữ các cấp thực hiện tốt cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Với chỉ tiêu hàng năm tổ chức được 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ đã đạt 50,3%  chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Ảnh: truyen thông Nông thôn mới tại xã Tả phời
 

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh được các cấp Hội triển khai với nhiều hoạt động nổi bật. Tổ chức 02 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình điểm “Chi Hội phụ nữ 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới” của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc tại Lào Cai; hội thi "Tuyên truyền viên giỏi câu lạc bộ Nhà sạch, vườn đẹp” cấp tỉnh/ huyện... đồng thời chỉ đạo các cấp Hội tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trong hệ thống Hội phụ nữ. Duy trì, thành lập mới 67 CLB “Nhà sạch, vườn đẹp” nâng tổng số mô hình toàn tỉnh lên 668/21.299 thành viên, 80 mô hình mới về xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết năm 2018, có 656 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó có 328 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, đạt  91% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh.

Nổi bật, hiệu quả trong thực hiện các đề án đó là đề án 939 "Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 – 2025” lồng gắn khâu đột phá Đại hội Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 “Vận động phụ nữ phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp, thực hiện sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả”: Hội LHPN tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2025; chỉ đạo 9 huyện, thành phố tham mưu cho UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; ký kết với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Chương trình phối hợp về phát huy vai trò của PN trong phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã giai đoạn 2017-2021; Phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phụ nữ Lào Cai khởi nghiệp sáng tạo” hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020). Thông qua các hoạt động khởi nghiệp các cấp Hội lựa chọn được nhiều ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp từ huyện đến tỉnh, xây dựng các dự án tạo nguồn lực thực hiện đề án. Hiện tại, lựa chọn được 11 ý tưởng tham dự vòng sơ khảo Ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp Trung ương, kết quả có 04 ý tưởng vào vòng tiền ươm tạo khởi nghiệp; 01 đề án xuất sắc của huyện Sa Pa vinh dự vào vòng chung kết Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp Trung ương.  Chỉ đạo thành lập mới 03 HTX/68 thành viên do phụ nữ quản lý (đạt 150% chỉ tiêu nghị quyết); 05 Tổ hợp tác/97 thành viên; 39 Tổ LKSXKD /692 thành viên, nâng tổng số lên 53 tổ LKSXKD/ 959 thành viên; 07 nhóm sở thích/135 thành viên; 04 mô hình Câu lạc bộ Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp vì cộng đồng/81 thành viên tại huyện Sa Pa, Bảo Yên, Bắc Hà, thành phố Lào Cai; hỗ trợ 195 phụ nữ khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp, đạt 140,5% chỉ tiêu nghị quyết.

Hội thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở chưa đạt chuẩn chức danh theo quy định, từ đó đề nghị cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện được đào tạo. Đến nay 100% cán bộ chuyên trách Hội cấp tỉnh, huyện, 95,7% Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 80,6% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 01 lần/nhiệm kỳ, đạt 84,3% chỉ tiêu nghị quyết. Công tác giám sát, phiện xã hội và hợp tác quốc tế được các cấp Hội chủ động tăng cường tổ chức nhiều cuộc giám sát, tiếp xúc đối thoại nắm tình hình nhân dân, giám sát các chính sách liên quan phụ nữ, trẻ em; khai thác các dự án, đề án hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức mọi mặt, phát triển kinh tế gia đình.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh khóa XVII, đại hội phụ nữ Trung ương khóa XII, với sự nỗ lực cố gắng nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ trong lãnh đạo, tổ chức điều hành, đổi mới phương pháp, cải tiến lề lối làm việc; đến nay 100% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh và trung ương đều đạt và vượt. Nửa nhiệm kỳ còn lại các cấp Hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đối mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

Ảnh: Tọa đàm về hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo đa chiều gắn với phát triển du lịch cộng đồng
 

Để quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp đề ra, từ nay đến cuối nhiệm kỳ yêu cầu các cấp Hội và hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung:

Một là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết đại biểu phụ nữ các cấp đề ra, gắn với các phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Hai là, Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, các cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...

Ba là, Không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, các cấp Hội và cán bộ Hội nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy với công việc, tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vận động thu hút tập hợp các tầng lớp hội viên tham gia sinh hoạt hội và hưởng ứng các phong trào do Hội phát động.

Bốn là, Tăng cường công tác tham mưu với Đảng, phối hợp với chính quyền, các ngành để tạo nguồn lực cho Hội hoạt động, đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội giới thiệu cho Đảng chuẩn bị cho Đại hội Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân và Quốc hội khóa tới.

 Tác giả: Hội LHPN tỉnh Lào Cai
Hội LHPN tỉnh Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 269
  • Trong tuần: 1,964
  • Tất cả: 201,485
Đăng nhập