Tổng số: 1380
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
24/HD-ĐCT 06/11/2023 Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 8
Tải về 0
09/HD-BTV 30/10/2023 Hướng dẫn Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về 0
31/NQ-HĐND 15/09/2023 Phê duyệt danh sách thôn có đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc đối tượng đầu tư Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 19
Tải về 0
2605/QĐ-ĐCT 31/08/2023 Quyết định về việc ban hành Quy định Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tham gia giải quyết các vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em
Lượt xem: 38
Tải về 7
2441/QĐ-ĐCT 08/08/2023 Quyết định ban hành Chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến 2030
Lượt xem: 41
Tải về 1
294/KH-BTV 06/07/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 33
Tải về 3
06/NQ-BCH 22/06/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII
Lượt xem: 53
Tải về 1
635/BTV-TGCSLP 06/06/2023 Công văn V/v thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về 0
178/KHPH-HLHPN-SGDĐT-ĐTN 16/05/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về 1
177/KH-BTV 16/05/2023 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21 – CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư (Khoá XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
Lượt xem: 137
Tải về 1
12345678910...