Tổng số: 1365
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/HD-BCH 19/10/2022 Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 37
Tải về 12
04/HD_BTV 17/10/2022 Hướng dẫn Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022 – 2027
Lượt xem: 23
Tải về 0
10/HD-ĐCT 20/09/2022 Hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ hội trong các cấp Hội nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 36
Tải về 5
94/KH-BTV 26/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 57
Tải về 0
80-HD/BTGTU 20/07/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 37
Tải về 0
03/HD-ĐCT 06/07/2022 Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và "gia đình 5 có, 3 sạch"
Lượt xem: 63
Tải về 11
107-KH/BTGTU 30/06/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách Bảo hiểm xã hội trên Internet
Lượt xem: 49
Tải về 0
01/HD-BCH 28/06/2022 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Lượt xem: 70
Tải về 2
01/HD-BTV 22/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2022)
Lượt xem: 53
Tải về 0
64-HD/BTGTU 21/04/2022 Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 38
Tải về 0
12345678910...