Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2020
Số ký hiệu văn bản 281/KH-BTV
Ngày ban hành 28/11/2019
Ngày hiệu lực 28/11/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt 28/11/2019
Tài liệu đính kèm 1.doc