Kế hoạch triển khai chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2020
Số ký hiệu văn bản 305/KH-BTV
Ngày ban hành 26/02/2020
Ngày hiệu lực 26/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Hoi_LHPNLC-_Chu_de_nam_2020_7d5c7864a0.doc